Medezeggenschapsraad – Leden

De MR van de OBS De Pionier bestaat uit 6 leden: 3 teamleden en 3 ouders.

personeelsgeleding:

– Els Garsten – de Boer (onderwijsassistent)
– Leonie Jonkman (groep 5)
– Mariska Glorie (groep 6)

oudergeleding:

– Steven Wilbrink (voorzitter)
– Olia Baddih (lid)
– Aarti Karmemich (lid)

Als u contact wilt met (de leden van) de MR dan kunt u dat via basisschoolnet doen.