Contactgegevens

obs De Pionier
Kerkstraat 52
1521 JP  Wormerveer
telefoon: 075-6283845
fax: 075-6407799
e-mail: info@depionier.nl

Het rekening nummer van De Pionier is:

NL69RABO0126282919
t.n.v. obs De Pionier in Wormerveer
Vermeld altijd de naam en de groep van uw kind(eren) en waar het geld voor is (schoolreis, ouderbijdrage, enz.)