Financieel Jaarverslag Ouderraad

Jaarlijks legt de penningmeester van de Ouderraad verantwoording af over de gelden die zijn ontvangen en uitgegeven.

Hieronder kunt u het meeste recente verslag downloaden.

Financieel Jaarverslag Ouderraad 2013-2014