Inschrijven op De Pionier

Ouders van kinderen maken telefonisch, per email of mondeling aan de directie en/of administratie van de school kenbaar dat zij geïnteresseerd zijn in onze school. Zij worden hierna door de directie uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, een rondleiding en de Informatiegids inclusief kalender. Samen met de ouders wordt het inschrijfformulier en de ouder-schoolovereenkomst ingevuld en ondertekend.

Zes weken voordat de leerling vier jaar wordt, ontvangt hij of zij thuis een uitnodiging om naar onze school te komen. Bij deze uitnodiging zit o.a. een “intakeformulier 4-jarigen”. Hierop vragen wij uw kijk op de ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte.

De ouders kunnen dan met de groepsleerkracht de wendagen afspreken. Ieder nieuwe leerling mag vier dagdelen komen wennen. Op deze dagen kan de leerling kennis maken met de leerkracht, de medeleerlingen en de omgeving, waarin hij of zij de komende jaren zal zijn. Op de dag dat de leerling vier jaar wordt, wordt hij of zij definitief ingeschreven op onze school.

Ouders van leerlingen, die ouder dan vier jaar zijn en kenbaar maken dat zij belangstelling hebben voor onze school worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek.

Ook ontvangen deze ouders de Informatiekriskras. Op het moment dat ouders kenbaar maken hun kind in te schrijven op onze school wordt de nieuwe leerling in de gelegenheid gesteld kennis te maken met zijn of haar nieuwe leerkracht en kan hij of zij kennismaken met de leerlingen van de groep waarin hij of zij geplaatst wordt. Dit in overleg met de ouders en vertrekkende school.

Aan de school van herkomst van de leerling zal het onderwijskundige rapport en een bewijs van uitschrijving gevraagd worden. Altijd wordt vooraf bij de vorige school geïnformeerd naar de reden van de overplaatsing.

Bij een inschrijving hebben wij altijd de zorgpas van uw kind nodig en de (eventueel aanwezige) diploma’s van de ouders. Wij maken hier een kopie van.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst. Uw kind kan gelijk beginnen en is van harte welkom.

Download hier het Inschrijfformulier 2016 2017

Download hier het Aanmeldingsformulier Peuterspelen-VVE