Inspectierapport

Gelukkig houdt de Onderwijsinspectie toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. natuurlijk vormt de inspectie zich ook een beeld over ónze school.
De inspectie heeft na het laatste onderzoek vastgesteld:

“Obs De Pionier heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.”

U kunt de bevindingen nalezen in het inspectierapport 2015