In de schakelklas staat elke 2 weken een klank centraal. De klank van nu.
De klank wordt altijd in het roze aangegeven op een grijze achtergrond.
Hierdoor maken we een onderscheid tussen de leesletters (vaak zwarte letters) en de klanken.

klank van nu
De leerlingen leren de klank uit te spreken. De klank a en aa uitspreken is voor ons gewoon en dat doen wij Nederlands talige mensen onbewust goed. Maar kinderen en volwassenen die de Nederlandse taal, als tweede taal verwerven vinden het uitspreken van de Nederlandse klanken heel lastig. Zij kennen in hun taal bepaalde klanken niet, vooral onze klinkers zorgen voor problemen.

Door de leerlingen vroeg de klanken van de klinkers/medeklinkers aan te leren, voorkom je problemen bij het leren lezen in groep 3. De kinderen leren bewust te worden van de houding van de mond, kaak en tong bij het uitspreken van een bepaalde klank.

oeoe

In de kring oefenen we de klank en maken we gebruik van spiegeltjes. De kinderen zien dan wat er met de houding/vorm van hun mond gebeurt.

In de klas hebben we een klankhoek. Hier staat een grote spiegel, een klankdoos en er hangt een klankmuur. In de kring bedenken we samen woorden, waarin we de klank horen. In de klankdoos komen afbeeldingen van woorden met de klank die centraal staat. In de klankmuur stoppen we tekeningen van de kinderen met de  klank en op de tafel staan ook nog voorwerpen.