MR-reglement

Het aangepaste concept MR-reglement is door Zaan Primair naar alle leden van de stichting gestuurd. Na goedkeuring van de MR-leden wordt het reglement op deze site geplaatst.