Alles onder één dak

Onze school is samen met zijn partners bezig met het verwezenlijken van een Integraal Kind Centrum (IKC). Zo werken wij nauw samen met Freekids, Fluxus, de praatmaat groep, Beter Nederlands Spreken, Pionier Breed en Sciandri. Samen verwezenlijken wij de interne zorg en de buitenschoolse activiteiten.

Freekids

Freekids verzorgt de voorschoolse educatie en de naschoolse opvang. De vaste medewerkers Ester en Danielle zijn deel van team van de Pionier. De activiteiten van de voorschoolse educatie (peuters) sluit aan bij het thema van de groepen 1 en 2. De thema’s worden gezamenlijk voorbereid. De overstap naar de basisschool verloopt door de nauwe samenwerking en de warme overdracht soepel. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is onze voorschoolse educatie geopend. Freekids de Pionier is een VVE locatie.

Praatmaat groep

De praatmaat groep verzorgd logopedie. Onze logopediste is elke donderdag aanwezig op de Pionier. Zowel kinderen van de Pionier als van andere basisscholen zijn welkom bij haar.

Beter Nederlands Spreken

Tijdens de ‘Beter Nederlands Spreken’ geeft docent Leo van der Linde Nederlandse les. Ouders/verzorgers die de Nederlandse taal beter willen leren kunnen via Olia Lagritite bij Leo terecht. Stap even binnen voor meer informatie.

Sciandri

Sciandri verzorgt gedurende de pauze tijden van de Pionier activiteiten. De kinderen worden op een speelse manier in beweging gebracht door onze vaste medewerker.

Pionier Breed

Onder de naam “Pionier Breed” bieden we activiteiten die door de Pionier zelf in de eigen school georganiseerd worden voor de leerlingen van De Pionier. Voor de uitvoering worden externe instanties ingezet. Vanaf het schooljaar 2017-2018 kunt u zich inschrijven via het programma GRAS voor de verschillende Brede schoolactiviteiten. Wanneer u problemen ondervindt kunt u contact opnemen met de coördinator van de brede school activiteiten, Olia Lagritite (o.lagritite@zaanprimair.nl).
U kunt ook een kijkje nemen in de handleiding van GRAS.

IKC vorming binnen stichting Zaan Primair