Meervoudige intelligenties

Meervoudige intelligenties = Adaptief onderwijs

De meervoudige intelligenties zijn de verschillende manieren waarop je intelligent kan zijn.
Binnen het onderwijs worden de meervoudige intelligenties ingezet om adaptief onderwijs (= aangepast aan de mogelijkheden van de leerling) vorm te geven en om meer te differentiëren(= leerstof op verschillende niveaus aanbieden).
Wij zorgen ervoor dat binnen ons onderwijsaanbod alle vormen van intelligenties afwisselend aan bod komen.
De meervoudige intelligenties zijn opgesteld door de onderzoekpsycholoog Gardner.

Er zijn acht manieren:
1. verbaal/linguïstische intelligentie: intelligent met taal.
2. logisch/mathematische intelligentie: intelligent met rekenen.
3. visueel/ruimtelijke intelligentie: intelligent met zien.
4. muzikaal/ritmische intelligentie: intelligent met muziek.
5. lichamelijke/kinesthetische intelligentie: intelligent met bewegen.
6. interpersoonlijke intelligentie: intelligent met betrekking tot mensen.
7. intrapersoonlijke intelligentie: intelligent met betrekking tot jezelf.
8. natuurgerichte intelligentie: intelligent met betrekking tot de natuur.