Het team van OBS de Pionier

Maak nader kennis met het enthousiaste team van OBS de Pionier

Josien Polter

Directeur 

Ik ben er trots op directeur te mogen zijn van twee prachtige scholen in Wormerveer: De Pionier en De Mei.
Beide scholen hebben een belangrijke rol en bijdrage in het opgroeien van de kinderen in Wormerveer. Op allebei de scholen heerst een fijn en positief klimaat. We maken gebruik van KIVA, KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Ik vind het belangrijk om de kinderen op een goede manier voor te bereiden op de maatschappij. En dat lukt alleen als je daar samen in optrekt.  Ik hecht daarom ook veel waarde aan leerling- en ouderbetrokkenheid. Ik vind het belangrijk kinderen kansen en mogelijkheden mee te geven, waardoor ze genoeg bagage meekrijgen om een goed en positief leven te hebben.

Herdien Niggebrugge

Adjunct-Directeur

Ik ben mijn onderwijs carrière na mijn 30e gestart. Na 4 jaar deeltijd Pabo, heb ik eerst een aantal jaren op een basisschool in IJmuiden gewerkt. Mijn hart lag al snel bij de leerlingen die wat extra’s nodig hebben. Om die reden heb ik een overstap gemaakt naar het ZMLK-VSO onderwijs in Haarlem. Hier heb ik 6 jaar met heel veel plezier lesgegeven en de stages gecoördineerd voor de schoolverlaters (17-20 jarigen). Een baan als directeur op een SBO in Hillegom was mijn volgende stap. Vanwege de enorme krimp in het SBO onderwijs, ben ik weer teruggekeerd naar het basisonderwijs, met de nodige ervaring vanuit het speciaal onderwijs.
Voor leerlingen vind ik het vooral belangrijk dat ze op een basisschool een brede vorming meekrijgen, waarin een balans is tussen hoofd, handen, hart en thuis.

In mijn vrije tijd ga ik graag naar de film, boetseer ik en als het zonnetje schijnt ben ik in de tuin te vinden.

Juf Josephine

Leerkracht / Onderbouwcoördinator / Icoach 

Als leerkracht vind ik het belangrijk om mijn visie op goed onderwijs na te leven.
’Een kind moet zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, al zal de één meer begeleiding nodig hebben dan de ander. Een groep met een goede begeleider profiteert van alle unieke kinderen met hun verschillende kwaliteiten, die een groep zo sterk kunnen maken. Het anders zijn dan een ander wordt zo gewoon en is juist de kracht van een optimaal functionerende groep waarvan sprake is van wederzijds respect. Een begeleider die het lef heeft te blijven investeren in de verschillen in de groep zal een groep laten oogsten. Bovendien blijft de begeleider groeien in zijn eigen ontwikkeling en kunnen andere nieuwe groepen nog beter worden begeleid’ (Politiek, 2008).

Op OBS de Pionier krijg ik de kans om mijn visie te verwezenlijken.

Juf Manon

Leerkracht / Taalspecialist 

Juf Mariska G.

Leerkracht / gedragsspecialist 

Kinderen die met plezier naar school gaan, dat is in mijn ogen het belangrijkste. Als een kind met plezier naar school gaat, in een fijne groep zit en ruimte krijgt om zichzelf te zijn dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer hangt in de groep, dat ieder kind onderdeel is van de groep en dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Om dit te bereiken is er veel ruimte om van elkaar en met elkaar te leren.

Naast mijn rol als leerkracht ben ik ook gedragsspecialist.

 

Juf Meghteld

Leerkracht 

Ik vind het belangrijk dat mijn leerlingen met plezier naar school gaan.
Ik probeer er voor te  zorgen dat ze zich veilig en welkom voelen,
zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Elke dag is anders, geen dag is hetzelfde en er zijn altijd weer nieuwe uitdagingen.
Naast groepsleerkracht ben ik ook Rots & Watertrainer. Ik geef mijn groep ook training zodat zij zich bewust worden van hun eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een veranderende en multiculturele samenleving.

Juf Ine

Conciërge 

Sinds oktober 2008 ben ik met veel plezier conciërge op OBS de Pionier. Ook ben ik elke grote pauze op het schoolplein te vinden. Ik vind het leuk om met jonge kinderen om te gaan, want dat houdt mij ook jong. Ik ga 4x per week met veel energie en plezier naar school. Mijn hobby’s zijn: lezen, fantasie – en natuurfilms kijken en computerspelletjes af en toe. Ook houd ik erg van fietsen en strand/ boswandelingen.

Juf Mariska P.

Leerkracht / BHV 

Ik ben al weer een aantal jaar met veel plezier aan het werk op de Pionier. In de klas vind ik het belangrijk dat we elkaar vertrouwen, elkaar helpen om verder te komen en dat er ruimte is om te lachen. Ook vind ik het belangrijk om elk kind het gevoel te geven dat hij/zij gezien wordt, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen in de klas.  Ik vind het fijn om in een team te werken en samen met collega’s het onderwijs dat we geven steeds leuker en beter te maken.

Juf Mireille

Leerkracht 

Niet alleen de kennis vergroten bij een kind is voor mij belangrijk, maar ook dat een kind met plezier naar school gaat.
Een kind moet zich gezien voelen en trots zijn op zichzelf. Als ik dat voor elkaar kan krijgen is mijn rol als leerkracht goed gelukt.

Juf Maaike

Leerkracht 

Ik vind het belangrijk dat een kind zich veilig voelt en met plezier naar school toe gaat. Als kinderen zich fijn voelen op school, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Om die ontwikkeling te stimuleren zorg ik voor een georganiseerde omgeving, waarin samenwerken en van elkaar leren centraal staan. In mijn onderwijs vind ik het daarnaast belangrijk om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen waardoor ze meer betrokken zijn en ze de leerstof veel beter kunnen onthouden. Ik probeer het verschil te maken door ervoor te zorgen dat ieder kind zich gezien voelt.

Meester Ben

Zorgcoördinator 

Juf Olia

VVE-onderwijsassistent 

Iedere dag ga ik naar mijn werk met veel energie, trots en plezier. Ik haal energie vanuit onze unieke kinderen. Het geeft mij zo veel trots om te zien hoe de kinderen op hun basisschoolperiode groeien. Zelfstandigheid, behulpzaamheid en collegiaal zijn mijn sterkste eigenschappen. Naast mijn taak als ondersteunend persoon in de onderbouw, ben ik ook de BSA coördinator van de obs de Pionier en obs de Mei te Wormerveer.  Met volle trots en liefde doe ik dat.

 

Juf Habibe

Onderwijsassistent 

Ik ben onderwijsassistente en ik werk met kleine groepjes kinderen die extra begeleiding kunnen gebruiken. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat zij zich veilig voelen in de klas.  In kleine groepjes voelen kinderen zich meer op hun gemak. Door de extra aandacht voelen zij zich veiliger en durven ze meer te praten en mee te doen. Dat verbetert hun leerprestaties en het is goed voor hun zelfvertrouwen.

Juf Henriëtte

Invalleerkracht 

Na jaren in het kleuteronderwijs gewerkt te hebben en een aantal jaren als activiteitenbegeleidster, weer terug in mijn vak. Ik sta als invalster in een kleutergroep op de Pionier. Een enorme uitdaging om voor de kinderen een veilige en prettige sfeer te creëren. Elk kind is uniek en heeft recht op passend onderwijs. Ik vind het belangrijk dat je vooral kijkt naar wat kinderen wel kunnen.

Juf Christine

Leerkracht 

Ik ben werkzaam in de kleuterbouw van de Pionier als leerkracht. We werken thematisch met behulp van het programma Startblokken. Dat maakt de kinderen meer betrokken en stimuleert hun taalvorming.Het is mooi om te zien dat de kinderen zich spelenderwijs en met plezier kunnen ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en in de klas en dat zij graag naar school gaan.

 Juf Yvonne

Leerkracht / Zorgcoördinator 

Ik ben Yvonne Rozemeijer en sinds 2007 werkzaam in het onderwijs.Ik heb de afgelopen jaren voornamelijk in de middenbouw les gegeven aan groep 3/4/5/6. Dit schooljaar ben ik de leerkracht van groep 3B. Naast leerkracht ben ik ook zorgcoördinator.