Freekids

De Pionier en Freekids zorgen samen voor een doorgaande lijn vanaf de peuters tot groep 8. Ook voor de VVE-leerlingen  (VVE).

Freekids verzorgt de voorschoolse educatie en de naschoolse opvang. De vaste medewerkers Ester en Danielle zijn deel van team van de Pionier. De activiteiten van de voorschoolse educatie (peuters) sluit aan bij het thema van de groepen 1 en 2. De thema’s worden gezamenlijk voorbereid. De overstap naar de basisschool verloopt door de nauwe samenwerking en de warme overdracht soepel. Ons voorschoolse educatieteam werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Freekids de Pionier is een VVE locatie.