Freekids

Samen verwezenlijken wij een doorgaande lijn in ons vroeg voorschoolse educatie (VVE).

Freekids verzorgt de voorschoolse educatie en de naschoolse opvang. De vaste medewerkers Ester en Danielle zijn deel van team van de Pionier. De activiteiten van de voorschoolse educatie (peuters) sluit aan bij het thema van de groepen 1 en 2. De thema’s worden gezamenlijk voorbereid. De overstap naar de basisschool verloopt door de nauwe samenwerking en de warme overdracht soepel. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is onze voorschoolse educatie geopend. Freekids de Pionier is een VVE locatie.