VVE

Samen met Freekids vormen wij een kindcentrum die voor- en vroegschoolse educatie biedt.
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is bedoeld voor peuters en kleuters met een (taal)achterstand. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van vve op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven (voorscholen) en basisscholen (vroegscholen) en bekijkt of er in de gemeente afspraken zijn gemaakt over vve. Is samenwerking met de gemeente Zaanstad wordt VVE gewaarborgd. Alle leerkrachten en pedagogisch hulpverleners zijn gecertificeerde VVE-medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit het principe van Startblokken. Dit is methode die erg gericht is op het leren vanuit een spelende situatie.

Op OBS de Pionier bieden wij daarnaast ook
– VVE thuis voor peuters
– VVE thuis voor kleuters
– Schakelklas voor kinderen uit groep 2