Pionier Breed

De Pionier biedt het hele schooljaar door verschillende Brede schoolactiviteiten aan. Dit zijn activiteiten die buiten schooltijd worden georganiseerd maar wel gelinkt zijn aan de activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden.

Onder de naam “Pionier Breed” bieden we activiteiten die door de Pionier zelf in de eigen school georganiseerd worden voor de leerlingen van De Pionier. Voor de uitvoering worden externe instanties ingezet.

U kunt zich inschrijven via het programma GRAS voor de verschillende Brede schoolactiviteiten. Wanneer u problemen ondervindt kunt u contact opnemen met de coördinator van de brede school activiteiten, Olia Lagritite (o.lagritite@zaanprimair.nl ).
U kunt ook een kijkje nemen in de handleiding van GRAS.