Een veilig leef- en leer klimaat

Op onze school werken wij aan een positief pedagogisch klimaat waarbinnen leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en gasten zich welkom voelen en “er mogen zijn”. 

School en ouders hebben een grote rol in het aanleren van goed gedrag en goede omgangsvormen aan kinderen en daarin een gedeelde verantwoordelijkheid. Op de Pionier gebruiken we de methode Kiva.

 

KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’

“Mijn dochter ervaart een fijne positieve sfeer. Zij voelt zich veilig.”

Ouder van leerling

Op De Pionier wordt de methode sinds 2018 gebruikt. De methode past bij de kleinschaligheid, het buurtgericht zijn en de openbare identiteit van De Pionier. Wekelijks geven de leerkrachten in alle groepen een Kiva-les. Het is een vast onderdeel van ons curriculum. De lessen zijn zo opgebouwd dat er om de paar maanden een ander thema aan bod komt. De bovenbouw kan doorgaan met wat in de onderbouw geleerd is.
Thema’s die aan bod komen zijn:

Voor de onderbouw:
Wie zijn wij?
Gevoelens
Wat is een fijne groep?
Iedereen is uniek
Herken pesten!
Pesten in de groep
Pesten en de groep
Een gepest kind heeft jouw hulp nodig
Wat kan ik doen als ik gepest word?
KiVa: We doen het samen!

Voor de bovenbouw:
Iedereen verdient respect
In de groep
Wat is communicatie
Herken pesten!
Verborgen vormen van pesten
Gevolgen van pesten
Pesten en de groep
De groep verzet zich tegen pesten
Wat kan ik doen als ik word gepest?
KiVa: we doen het samen!

De leerlingen vullen 2x per jaar een KiVa-meting in. Hierbij beantwoorden ze vragen over de sfeer in de groep, klasgenoten, de leerkracht en hoe ze over zichzelf denken.De resultaten gebruiken de leerkrachten om de groepssfeer te versterken en te verbeteren.Als we buiten spelen, dragen de leerkrachten de KiVa-hesjes, zodat het voor iedereen zichtbaar is dat KiVa-afspraken binnen en buiten gelden.