Visie & Missie

Op OBS De Pionier  krijgen kinderen de kans om ‘te pionieren’ met kennis,
leerstrategieën, 21- eeuwse vaardigheden, sociale vaardigheden & burgerschapsvorming,
Judo, en andere talenten, zoals creativiteit dat aangeboden wordt door Fluxus, zodat zij goed voorbereid zijn op de toekomst. Ook intern heeft De Pionier haar eigen bibliotheek gecreëerd, zodat het lenen en uitlenen van boeken geen belemmering meer is.

De Pionier is een school waar iedereen welkom is. Ieder kind is bij ons uniek en alle diversiteiten zijn welkom. We vinden het belangrijk dat de driehoek: ouder, kind en leerkracht in balans is. 

Onze lessen passen wij aan op het niveau van het kind, zodat iedereen een kans krijgt om te ontwikkelen. Bij ons wordt het kind gezien op alle gebieden (cognitief, sociaal-emotioneel, motoriek).Om goed aan te sluiten bij de wensen en behoefte van het kind en de ouder, hebben we een nauwe samenwerking met externe partijen, zoals het Sociaal Wijkteam, Centrum Jong,  de Amandelbloesem, buurtcentrum De Lorzie, de Historische Vereniging Wormerveer, FluXus en Broeks-events.

We leren met behulp van 21- eeuwse vaardigheden, maken gebruik van moderne lesmethodes, zoals: Taal op maat, Wig 5, logo3000.

Burgerschapsvorming is een belangrijk onderdeel van onze openbare identiteit. We besteden in alle vakgebieden aandacht aan maatschappelijke thema’s, zoals Naut, Brandaan, Meeander, verkeer en nieuwsbegrip met actuele thema’s. Ook hebben we een leerlingenraad, waardoor de stem van de leerlingen een onderdeel is van onze manier van werken.

 

 

Het motto van Zaan Primair is: ‘ontmoet, ontdek en ontwikkel’.

Op de Pionier vertalen we dit motto als een kans voor ieder kind.

IKC

OBS De Pionier is een Integraal Kindcentrum voor het gebied Wormerveer-Noord en –Midden. Samen met kinderopvangpartner Freekids wordt er naast onderwijs, voorschoolse- en naschoolse opvang aangeboden en peuterspelen.

 

Lees meer over: