Visie & Missie

Op OBS De Pionier  krijgen kinderen de kans om ‘te pionieren’ met kennis,
leerstrategieën, 21eeuwse vaardigheden, sociale vaardigheden & burgerschapsvorming,
muziek en andere talenten, zodat zij goed voorbereid zijn op de toekomst.
Het motto van Zaan Primair is: ‘ontmoet, ontdek en ontwikkel’.

Op de Pionier vertalen we dit motto als een kans voor ieder kind.

We vormen samen met ouders en buitenschoolse partners een lerende gemeenschap. We leren met behulp van 21e eeuwse vaardigheden, maken gebruik van moderne lesmethodes.

Burgerschapsvorming is een belangrijk onderdeel van onze openbare identiteit. We besteden in alle vakgebieden aandacht aan maatschappelijke thema’s. We hebben een leerlingenraad, waardoor de stem van de leerlingen een onderdeel is van onze manier van werken.

OBS De Pionier is een Integraal Kindcentrum voor het gebied Wormerveer-Noord en –Midden. Samen met kinderopvangpartner Freekids wordt er naast onderwijs, voorschoolse- en naschoolse opvang aangeboden en peuterspelen. De school is gevestigd in een karakteristiek gebouw, dichtbij het Marktplein in het hart van Wormerveer. De school werkt actief aan samenwerking met de partners in de wijk, zoals het Sociaal Wijkteam, Centrum Jong,  de Amandelbloesem, buurtcentrum De Lorzie, de Historische Vereniging Wormerveer, FluXus.

Wij stellen daarmee de school open voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

Openbare basisschool de Pionier

  • zorgt voor onderwijs dat het beste uit uw kind haalt
  • biedt uw kind kansen zijn of haar talent te ontwikkelen
  • is veilig en uitdagend in sfeer en omgeving

We vormen samen met ouders en buitenschoolse partners een lerende gemeenschap. We leren met behulp van 21e eeuwse vaardigheden, maken gebruik van moderne lesmethodes.

Burgerschapsvorming is een belangrijk onderdeel van onze openbare identiteit. We besteden in alle vakgebieden aandacht aan maatschappelijke thema’s. We hebben een leerlingenraad, waardoor de stem van de leerlingen een onderdeel is van onze manier van werken.

OBS De Pionier is een Integraal Kindcentrum voor het gebied Wormerveer-Noord en –Midden. Samen met kinderopvangpartner Freekids wordt er naast onderwijs, voorschoolse- en naschoolse opvang aangeboden en peuterspelen. De school is gevestigd in een karakteristiek gebouw, dichtbij het Marktplein in het hart van Wormerveer. De school werkt actief aan samenwerking met de partners in de wijk, zoals het Sociaal Wijkteam, Centrum Jong,  de Amandelbloesem, buurtcentrum De Lorzie, de Historische Vereniging Wormerveer, FluXus.

Wij stellen daarmee de school open voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

Openbare basisschool de Pionier

  • zorgt voor onderwijs dat het beste uit uw kind haalt
  • biedt uw kind kansen zijn of haar talent te ontwikkelen
  • is veilig en uitdagend in sfeer en omgeving