Visie & Missie

Op OBS De Pionier  krijgen kinderen de kans om ‘te pionieren’ met kennis,
leerstrategieën, 21ste  Century Skills, sociale vaardigheden & burgerschapsvorming,
muziek en andere talenten, zodat zij goed voorbereid zijn op de toekomst.
Het motto van de school ‘ontmoet, ontdek en ontwikkel’ is een kans voor de leerling
en een opdracht voor de leerkracht.

We vormen samen met ouders en buitenschoolse partners een dagelijks lerende
gemeenschap. We leren met 21st Century Skills, maken gebruik van moderne lesmethodes
(Engels ‘Groove me’; Muziek Maakt School ‘Hallo Muziek’; gebruik van tablets vanaf
groep 4 ‘Snappet’) en doen een appèl op de meervoudige intelligentie van kinderen.

Burgerschapsvorming is een belangrijk onderdeel van onze openbare identiteit.
Door in alle vakgebieden aandacht te besteden aan maatschappelijke thema’s en een
Leerlingenraad is burgerschapsvorming verweven met onze manier van werken.

 
OBS De Pionier is een Integraal Kindcentrum voor het gebied Wormerveer-Noord
en –Midden. Samen met kinderopvangpartner Freekids wordt er naast onderwijs,
voorschoolse- en naschoolse opvang aangeboden en peuterspelen. De school is
gevestigd in een karakteristiek gebouw, dichtbij het Marktplein in het hart van
Wormverveer. De school werkt actief aan samenwerking met de partners in de wijk,
zoals het Sociaal Wijkteam, Centrum Jong,  de Amandelbloesem, buurtcentrum De Lorzie,
de Historische Vereniging Wormerveer, FluXus, De Bieb, enz.

OBS De Pionier vormt samen met OBS De Mei in Wormerveer-Zuid een
administratieve eenheid. Samen geven de scholen vorm aan het openbaar onderwijs
in Wormerveer.

Wij stellen daarmee de school open voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

Openbare basisschool de Pionier

  • zorgt voor onderwijs dat het beste uit uw kind haalt
  • biedt uw kind kansen zijn of haar talent te ontwikkelen
  • is veilig en uitdagend in sfeer en omgeving