Het Opleidingslokaal
 
Op de Pionier bevindt zich Het Opleidingslokaal van Zaan Primair.
Het lokaal is een initiatief van de schoolopleiders, een unieke plek en speciaal ingericht voor studenten om elkaar te ontmoeten, elkaar te vinden en om te studeren.
Het beschikt over diverse fijne werkplekken, een vergadertafel maar ook de nodige literatuur is aanwezig.
De studenten die stage lopen binnen Zaan Primair zijn van harte welkom om gebruik te maken van het lokaal.
 
Eens in de drie weken wordt het lokaal op de vrijdag in gebruik genomen door de NHS (Noord-Hollandse Samenscholing) groep. Dit is een werkgroep van studenten, een docent van Inholland Alkmaar en een schoolopleider van Zaan Primair.
De docent en de schoolopleider, proberen samen met het team van o.a.de Pionier, een stukje van de opleiding zichtbaar te maken en te krijgen voor studenten in de praktijk.
 
Daarnaast wordt het lokaal ook gebruikt door de schoolopleiders. Zij hebben hier trainingen en of cursussen. Maar ook de startende leerkrachten worden vanuit het opleidingslokaal gecoacht .