Aanmelden en inschrijven

Wat fijn dat u uw kind bij ons inschrijft. U kunt altijd binnen stappen voor meer informatie of een rondleiding.

Inschrijven nieuwe leerling

Hieronder vindt u het inschrijfformulier van OBS de Pionier. Wij vragen u naar een aantal gegevens van uw kind en van u als ouders/verzorgers.

Ouders/verzorgers van kinderen maken telefonisch, per email of mondeling aan de directie en/of administratie van de school kenbaar dat zij geïnteresseerd zijn in onze school. Zij worden hierna door de directie uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, een rondleiding en de Informatiegids inclusief kalender. Samen met de ouders wordt het inschrijfformulier en de ouder-schoolovereenkomst ingevuld en ondertekend.

Zes weken voordat de leerling vier jaar wordt, ontvangt hij of zij thuis een uitnodiging om naar onze school te komen. Bij deze uitnodiging zit o.a. een “intakeformulier 4-jarigen”. Hierop vragen wij uw kijk op de ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte.
De ouders kunnen dan met de groepsleerkracht de wendagen afspreken. Ieder nieuwe leerling mag vier dagdelen komen wennen. Op deze dagen kan de leerling kennis maken met de leerkracht, de medeleerlingen en de omgeving, waarin hij of zij de komende jaren zal zijn. Op de dag dat de leerling vier jaar wordt, wordt hij of zij definitief ingeschreven op onze school.
Ouders van leerlingen, die ouder dan vier jaar zijn en kenbaar maken dat zij belangstelling hebben voor onze school worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek.

Bij een inschrijving hebben wij altijd de zorgpas van uw kind nodig en de (eventueel aanwezige) diploma’s van de ouders. Wij maken hier een kopie van.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst. Uw kind kan gelijk beginnen en is van harte welkom.

Wij zijn blij met het vertrouwen dat u stelt in onze school en u ontvangt binnen twee weken een inschrijfbevestiging.