Expertise centrum Dynamica

Alle openbare scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en een dienstencentrum zijn geïntegreerd in Dynamica XL: het expertisecentrum voor passend onderwijs in de Zaanstreek.

Waarom?
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Scholen spannen zich in om het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen. Het Dienstencentrum ondersteunt scholen bij dat proces.

Hoe?
Medewerkers van het DC sluiten aan bij de mogelijkheden van de school en zoeken naar kansen opdat leerlingen zich permanent kunnen ontwikkelen al dan niet in combinatie met een extra ondersteuningsarrangement.

Wat?
Het DC beschikt over expertise op het gebied van pedagogisch-didactische vraagstukken, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische vaardigheden. Schoolmaatschappelijk werkers kunnen worden ingezet in de communicatie met ouders en jeugdteams.