Passend Onderwijs

Wat fijn dat u uw kind bij ons inschrijft. U kunt altijd binnen stappen voor meer informatie of een rondleiding.
Passend onderwijs
Met de wet Passend Onderwijs hebben besturen van regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Met andere woorden, zij hebben een zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken de besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband.