Welkom op de website van openbare basisschool De Pionier

obs De Pionier
Algemeen

Onze school staat in het noordelijke deel van Wormerveer, een dorp dat ligt in de gemeente Zaanstad. Doordat er in dit deel van Wormerveer zowel sociale huurwoningen als koopwoningen staan, hebben we een zeer gevarieerd publiek. We hebben een kleurrijk leerlingenbestand en daar zijn we trots op! Ieder kind is welkom, we leren van elkaar.

Momenteel telt de school elf groepen: drie kleutergroepen, een schakelklas (2/3), twee groepen 3 en de groepen 4 t/m 8.

 
Profiel

Wij willen ons graag profileren als “Literaire school”.
Wij bieden onze leerlingen in dat kader de volgende activiteiten aan: lezen, voorlezen, gedichten lezen en maken, verhalen schrijven, boeken vergelijken, zelf boeken maken, boeken ontwerpen en luisteren naar taal op diverse manieren.

Daarnaast zijn we ook actief op het gebied van muziekonderwijs. Door deelname aan het project “Muziek maakt School” kunnen wij onze leerlingen muziekeducatie bieden met een doorgaande lijn van de kleuters tot en met (op termijn) groep 8. In de groepen 1 t/m 4 krijgen de leerlingen Da Capo-les waarin ze kennismaken met noten lezen, grafische notering van muziek, ritmes en natuurlijk heel veel liedjes zingen. In groep 5 t/m 8 zijn we aan het opbouwen. Groep 5 heeft dit jaar koorles en instrumentles. Elk halfjaar maken de leerlingen kennis met een nieuw instrument. De komende jaren zal dit zich met een groep per jaar uitbreiden.

2014-04-04 16.49.37Heel trots zijn we op onze eigen schooltuinen, Aan de kant van de Kerkstraat staan grote bakken, waarin de kleuters en de leerlingen van groep 6 groenten en bloemen planten. Ze leren zo hoe verschillende planten en bloemen groeien en gaan regelmatig naar huis met een deel van de opbrengst.

 
 
Meer informatie

Wilt u onze school bezoeken om “gewoon” eens te kijken of voor de inschrijving van uw kind, bel voor een afspraak of kom eens langs.

Veel plezier met het bekijken van onze website.

Josien Polter
directeur


De eerste periode van het nieuwe jaar 2017 is afgesloten en we blikken alvast vooruit
Deze 1e periode (9 januari – 17 februari) is afgesloten met de Cito-M toetsen. De resultaten worden in februari geanalyseerd en gebruikt voor de planning van de 2e helft van het schooljaar. Daarbij gebruiken we alle aanwezige kennis: van de leerkrachten én onze taal-, reken- en gedragsspecialisten, om het onderwijs dagelijks te verbeteren.

We kijken tevreden terug op een aantal geslaagde projecten en vieringen:

 • De Wormerveerse Gedichtenroute: heeft u ‘m al gelopen?! Deze route, met gedichten van leerlingen van De Mei, De Pionier en Toermalijn is tot 22 februari in de etalages van de middenstand te zien!
                        
 • Voorleesontbijt en Zaanse Kinderjury: Leerlingen uit groep 6/7 lezen een kist vol boeken van debuterende schrijvers en geven juryrapport. Het zijn in totaal 13 genomineerde jeugdboeken voor de Hotze de Roos-prijs.

 

 

 • In het 2e semester van het project Muziek Maakt School wordt er gespeeld
  op gitaren, saz, djembé’s entrompetten! We zien met nieuwsgierigheid uit naar de nieuwe activiteiten.

         .            

 • De jaarlijkse Zaan Primair Rekenbattle, waar alle scholen aan meedoen en de Grote Rekendag

 • De Bieb op School, een project waardoor onze schoolbibliotheek weer helemaal
  up to date is gemaakt en waardoor leerlingen extra boeken kunnen lenen in de Biebbus.

Kijkt u ook eens op ons youtube account. Het is eerste filmpje staat online! Klik bij links op OBS de Pionier TV. 

 

 


affiche-digiduif