Welkom op de website van openbare basisschool De Pionier

obs De Pionier
Algemeen

Onze school staat in het noordelijke deel van Wormerveer, een dorp dat ligt in de gemeente Zaanstad. Doordat er in dit deel van Wormerveer zowel sociale huurwoningen als koopwoningen staan, hebben we een zeer gevarieerd publiek. We hebben een kleurrijk leerlingenbestand en daar zijn we trots op! Ieder kind is welkom, we leren van elkaar.

Momenteel telt de school elf groepen: drie kleutergroepen, een schakelklas (2/3), twee groepen 3 en de groepen 4 t/m 8.

 
Profiel

Wij willen ons graag profileren als “Literaire school”.
Wij bieden onze leerlingen in dat kader de volgende activiteiten aan: lezen, voorlezen, gedichten lezen en maken, verhalen schrijven, boeken vergelijken, zelf boeken maken, boeken ontwerpen en luisteren naar taal op diverse manieren.

Daarnaast zijn we ook actief op het gebied van muziekonderwijs. Door deelname aan het project “Muziek maakt School” kunnen wij onze leerlingen muziekeducatie bieden met een doorgaande lijn van de kleuters tot en met (op termijn) groep 8. In de groepen 1 t/m 4 krijgen de leerlingen Da Capo-les waarin ze kennismaken met noten lezen, grafische notering van muziek, ritmes en natuurlijk heel veel liedjes zingen. In groep 5 t/m 8 zijn we aan het opbouwen. Groep 5 heeft dit jaar koorles en instrumentles. Elk halfjaar maken de leerlingen kennis met een nieuw instrument. De komende jaren zal dit zich met een groep per jaar uitbreiden.

2014-04-04 16.49.37Heel trots zijn we op onze eigen schooltuinen, Aan de kant van de Kerkstraat staan grote bakken, waarin de kleuters en de leerlingen van groep 6 groenten en bloemen planten. Ze leren zo hoe verschillende planten en bloemen groeien en gaan regelmatig naar huis met een deel van de opbrengst.

 
 
Meer informatie

Wilt u onze school bezoeken om “gewoon” eens te kijken of voor de inschrijving van uw kind, bel voor een afspraak of kom eens langs.

Veel plezier met het bekijken van onze website.

Josien Polter
directeur


Het team van De Pionier en de MR wenst iedereen een gelukkig en leerzaam nieuw jaar toe!

De eerste dag

Als ’s morgens het licht
door de gordijnen dringt
smelten je laatste dromen.

Er klinken geluiden
uit de achtertuinen
een buurman stapelt stenen
een rammelende kettingkast.

Het is vandaag de eerste dag
om met iets te beginnen
waar niemand aan begon.

door: Fetze Pijlman

Het komende half jaar profileert OBS De Pionier zich verder als een school in de buurt, met goed en modern onderwijs, met speciale aandacht voor taalontwikkeling en gericht op samenwerking met partners in de buurt.

Hoogtepunten waar we de komende maand naar uit kijken zijn:

• Nationale Gedichtendag ‘humor’ 2017 :
samen met OBS De Mei en ICB Toermalijn en de plaatselijke middenstand organiseren we een gedichtenroute door Wormerveer en een voorleesmarathon op de drie scholen.
• Resultaten Cito-M (midden) :
2x per jaar worden op basisscholen de landelijk genormeerde Cito-toetsen afgenomen om de leervorderingen van de leerlingen te meten.
• Nationale Voorleesdagen 2017 :
Natuurlijk besteden we aandacht aan het voorlezen, want dat heeft een positief effect op de
woordenschat, spelling en tekstbegrip én het stimuleert de fantasie en de taalontwikkeling.
• Concert Muziek Maakt School :
de groepen 1 t/m 4 laten hun zangkunsten horen en de groepen 5 en 6 laten horen wat ze
op de gitaar en ukelele geleerd hebben in een half jaar. Ouders/familie zijn welkom om te
komen luisteren.

OBS De Pionier is dit schooljaar gestart met LeerKRACHT. Dit project is een kwaliteitsimpuls, gericht op een professionele team-aanpak om het onderwijs samen elke dag een beetje beter maken. Door deze aanpak worden de kwaliteiten van het team en de leerlingen meer benut en wordt de doorgaande leerlijnen van groep 1 t/m 8 versterkt. LeerKRACHT is gebaseerd op 4 pijlers:

Deze vernieuwende werkwijze sluit goed aan bij het inzetten van de 21 st Century Skills en burgerschapsvorming van kinderen in de 21e eeuw. Beide speerpunten zijn belangrijk voor onze openbare identiteit. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn thema’s waar we dit schooljaar extra aan werken. In onze nieuwsbrief Kriskras leest u daar meer over.


affiche-digiduif