Inspectierapport

Altijd spannend als de inspectie op bezoek komt. Op 30 en 31 mei jl. was De Pionier aan de beurt. Het team had zich goed voorbereid op het bezoek van de heer Lindhoud. Alle gevraagde informatie lag klaar voor inzage en iedereen had zijn mooiste jurk aangetrokken.

Elke klas werd bezocht door de inspecteur, er vonden gesprekken plaats met de directie, met de IB-ers, met de leerkrachten en met enkele leerlingen.

Na twee dagen werd het bezoek afgerond met een verslag van de inspecteur aan onze directeur en de clusterdirecteur van Zaan Primair, Ton Versteeg. Uit dit gesprek bleek al snel dat de heer Lindhoud tevreden was over wat hij op De Pionier gezien heeft.

Zijn complete verslag kunt u onderaan dit artikel downloaden. Als team hebben wij het bezoek van de inspecteur als prettig en opbouwend ervaren. We zijn trots op het rapport!

inspectierapport 2015