Welkom op de website van openbare basisschool De Pionier

obs De Pionier
Algemeen

Onze school staat in het noordelijke deel van Wormerveer, een dorp dat ligt in de gemeente Zaanstad. Doordat er in dit deel van Wormerveer zowel sociale huurwoningen als koopwoningen staan, hebben we een zeer gevarieerd publiek. We hebben een kleurrijk leerlingenbestand en daar zijn we trots op! Ieder kind is welkom, we leren van elkaar.

Momenteel telt de school elf groepen: drie kleutergroepen, een schakelklas (2/3), twee groepen 3 en de groepen 4 t/m 8.

De website

Op deze website vindt u belangrijke informatie over onze school. Met de balk bovenin kunt navigeren over onze site. Voor nieuwe ouders zijn de knoppen “Actueel” en “School” en “Groepen” interessant. Ouders die al een of meerdere kinderen op De Pionier hebben vinden belangrijke informatie en documenten onder de knop “Ouders”. Actuele informatie voor onze ouders wordt verspreid via Basisschoolnet.

Profiel

Wij willen ons graag profileren als “Literaire school”.
Wij bieden onze leerlingen in dat kader de volgende activiteiten aan: lezen, voorlezen, gedichten lezen en maken, verhalen schrijven, boeken vergelijken, zelf boeken maken, boeken ontwerpen en luisteren naar taal op diverse manieren.

Daarnaast zijn we ook actief op het gebied van muziekonderwijs. Door deelname aan het project “Muziek maakt School” kunnen wij onze leerlingen muziekeducatie bieden met een doorgaande lijn van de kleuters tot en met (op termijn) groep 8. In de groepen 1 t/m 4 krijgen de leerlingen Da Capo-les waarin ze kennismaken met noten lezen, grafische notering van muziek, ritmes en natuurlijk heel veel liedjes zingen. In groep 5 t/m 8 zijn we aan het opbouwen. Groep 5 heeft dit jaar koorles en instrumentles. Elk halfjaar maken de leerlingen kennis met een nieuw instrument. De komende jaren zal dit zich met een groep per jaar uitbreiden.

2014-04-04 16.49.37Heel trots zijn we op onze eigen schooltuinen, Aan de kant van de Kerkstraat staan grote bakken, waarin de kleuters en de leerlingen van groep 6 groenten en bloemen planten. Ze leren zo hoe verschillende planten en bloemen groeien en gaan regelmatig naar huis met een deel van de opbrengst.

Meer informatie

Wilt u onze school bezoeken om “gewoon” eens te kijken of voor de inschrijving van uw kind, bel voor een afspraak of kom eens langs.

Veel plezier met het bekijken van onze website.

Josien Polter
directeur