Het jaarprogramma 2020-2021

U kunt het jaarprogramma ook inzien via de schoolpraat app.

Vakantierooster 2020-2021 
Herfstvakantie 12 oktober t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Tweede Paasdag 5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei
Hemelvaartsdag 13 mei en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei
Zomervakantie 12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021

Studiedagen: 
Vrijdag 2 oktober 2020
Donderdag 8 oktober 2020
Donderdag 11 februari 2021
Vrijdag 2 april 2021
Dinsdag 6 april 2021
Woensdag 24 juni 2020 
Vrijdag 9 juli 2021 vrij  

Halve dagen: 
Vrijdag 4 december 2020 Sinterklaas viering
Vrijdag 18 december 2020
Kerstdiner op donderdag 17 december halve dag en ’s avonds diner
Vrijdag 23 april 2021 Koningsspelen tot 12.30 uur