Schakelklas

 

Leerkracht

Juf Mariska Glorie is de leerkracht van de schakelklas.

 

 

Algemene informatie

In de schakelklas zitten kinderen uit groep 2. Zij zitten op maandag en dinsdag in de schakelklas en woensdag, donderdag en vrijdag in hun reguliere groep. De kinderen in de schakelklas krijgen extra ondersteuning op het gebied van taal.

In de schakelklas spelen de kleuters – net als in de reguliere kleutergroepen – met allerlei ontwikkelingsmaterialen. We hebben een  bouwhoek, een huishoek/themahoek, een leeshoek en een klankhoek.

Wij werken met dezelfde thema’s als de kleutergroepen met als doel de woordenschat van de kinderen te vergroten. Op de thematafel verzamelen we bij elk thema voorwerpen en boeken, die de kinderen zelf meenemen. Dit jaar zijn we begonnen met het werken met de methode LOGO3000. Hier horen onder andere hele mooie themaplaten bij.

Binnen elk thema werken we een aantal vaste punten af, de routines. Zo hebben we bij elk thema een “boek van nu” dat vaak als uitgangspunt voor het thema dient. Wij hebben elke dag een “woord van de dag” d.m.v. een woordcluster van LOGO3000, waar we die dag extra aandacht aan besteden. Een “klank van nu”, waar we woorden mee bedenken.

We spreken alle letters uit “zoals ze klinken in een woord”, dus tegen de /w/ zeggen we geen “wee”, maar “wuh”. Zo is het voor ons straks veel makkelijker om te leren lezen.

We zingen veel liedjes en bij elk thema leren we een versje.

We kijken wekelijks naar Moffel en Piertje in Koekeloere op ons digitale schoolbord.

In de subkopjes bovenaan vindt u uitgebreidere informatie over het onderwijs in de schakelklas.

De deur staat altijd open! U bent van harte welkom om een keer te komen kijken tijdens een les.